DomZieleni.pl - Twój Dom i Ogród Pełen Zieleni

plPolish

 • plPolish

Waluta : zł

infolinia:+48 600 077 996
Darmowa Dostawa już od 297zł
 

Koszyk

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Do kasy »

Kontakt z nami

Formularz kontaktowy

Infolinia

Nasza infolinia dostępna jest od pon. do sob. w godz. 8:00 - 20:00

Telefon:+48 600 077 996

PayU

Polityka prywatności DomZieleni.pl

 1. Firma Park&Ogród s.c. z siedzibą w Toruniu przy ul. Turystycznej 17 B, o numerze NIP 879-22-57-396, o numerze REGON 871523309, przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem DomZieleni.pl.

 2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:

  2.1. Klientów Sklepu Internetowego DomZieleni.pl (dalej "Sklep"), działającego pod adresem DomZieleni.pl. Przez
          Klienta rozumie się osobę fizyczną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie oraz ukończyła
          co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest
          zgoda jej przedstawiciela ustawowego, oraz

  2.2. inną osobę fizyczną, która korzysta z serwisu działającego pod adresem DomZieleni.pl, a w szczególności:

  a) osobę fizyczną, która dokonuje jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach serwisu,
  b) osobę zainteresowaną kontaktem z DomZieleni.pl w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).
 3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz osób korzystających z serwisu, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, jest firma Park & Ogród s.c.

 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez DomZieleni.pl w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

  4.1. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
  4.2. marketingu usług świadczonych przez DomZieleni.pl oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie
          (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
  4.3. obsługi procesu Rejestracji (Rejestracja to jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta
          w serwisie Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez
          DomZieleni.pl na stronie Sklepu),
  4.4. logowania do Konta Klienta (Konto Klienta to podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość
          m.in. otrzymywania powiadomień o zmianie statusu produktów, wyrażać opinie na temat produktów
          oraz kontrolować stan złożonych przez niego zamówień),
  4.5. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  4.6. przesyłania przez Firmę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego
          biuletynu (newsletter),
  4.7. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4.8. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,
  4.9. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  4.10. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,
  4.11. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  4.12. zawarcia i wykonywania umów sprzedaży produktów (włącznie z ich dostawą) i obsługi reklamacji.

 5. Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu, przetwarzane są przez DomZieleni.pl
  w celu:

  5.1. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób,
  5.2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  5.3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  5.4. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.

 6. DomZieleni.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 7. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 6. powyżej, informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

 8. Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Produktów, a następnie zostaną usunięte z systemu DomZieleni.pl.

 9. W przypadku, gdy DomZieleni.pl występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS lub innych metod), osobie, która wyraziła taką zgodę, przysługuje prawo jej cofnięcia, poprzez wysłanie maila na adres kontakt@domzieleni.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub pod numer telefonu +48 600 077 996.

 10. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres kontakt@domzieleni.pl, zadzwonić pod numer telefonu +48 600 077 996 lub skorzystać z funkcji "Moje konto” dostępnej w serwisie Sklepu.

 11. DomZieleni.pl informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z serwisem Sklepu, w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem Sklepu. DomZieleni.pl informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu Sklepu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w serwisie Sklepu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 12. DomZieleni.pl wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. 

  12.1. Pliki typu Cookie to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane
            na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik serwisu korzysta ze stron internetowych serwisu Sklepu.
  12.2. Pliki Cookie umożliwiają:

  a) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu
       ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  b) dostosowanie i optymalizację serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających
       z serwisu,
  c) tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
  d) personalizację przekazów marketingowych,
  e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

  12.3. W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki
            internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których
            Klient lub użytkownik korzysta z serwisu internetowego.
  12.4. Klient lub użytkownik serwisu może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
            Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia
            Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą
            ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
            w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglą-
            darki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe
            informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
            (przeglądarki internetowej).
  12.5. Klient lub użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
            internetowej, której używa.
  12.6. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
            internetowej Sklepu.
  12.7. W Sklepie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów DomZieleni.pl, umożliwiające
            personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów.

 13. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi użytkownikami serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam zamieszczanych w Serwisie.

 14. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 15. Firma oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki, treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Sklepowi na adres: kontakt@domzieleni.pl.

 16. DomZieleni.pl oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 17. Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.